28.10.2018 XXX Niedziela zwykła – Uroczystość poświęcenia własnego kościoła […]

Obchodzimy dzisiaj wspomnienie Poświęcenia Własnego Kościoła, które to poświęcenie odbyło się w 1721 r. Dokonał go ks. biskup kijowski Jan Tarło.
Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Pana Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego, utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Dzisiaj o godz. 9:30 Msza św. w intencji Ojczyzny w 34 r. śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz w intencji zmarłych podopiecznych andrychowskiego Hospicjum Domowego.
* Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 17:30.
* Dziś spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej godz 19:00. Zapraszamy!

Sprawy duszpasterskie

1. W środę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że
w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiamy zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych, młodzież i dzieci.

Uroczystość Wszystkich Świętych

2. W nadchodzący czwartek, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu pragnie oddać cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę do świętości. Uroczystość ta przypomina nam prawdę o Świętych obcowaniu, o tych, którzy nas otaczają opieką.
Porządek nabożeństw:
Msze święte: 6:30, 8:00, 9:30, dodatkowa o godz. 10:00 na cmentarzu, 11:00, 12:30. Natomiast o godz. 14:00 na cmentarzu odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana przez kapłanów z parafii św. Stanisława, z Sułkowic-Łęgu i naszej. Po Mszy św. odbędzie się procesja do czterech stacji z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału w tej Eucharystii i procesji. Przygotowane zostaną miejsca siedzące. Prosimy, aby w miarę możliwości zgromadzić się wokół kaplicy i czynnie uczestniczyć we Mszy św. Na czas Eucharystii brama główna cmentarza zostanie przymknięta. Otwarte będą wszystkie pozostałe bramy.

Wieczorna Msza św. tylko o godz. 18:00 (w tę uroczystość nie będzie Mszy św. 19:30). Natomiast o godz. 19:00 na cmentarzu młodzież oazowa poprowadzi modlitwę różańcową w intencji naszych zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Skorzystajmy ze spowiedzi już w dni poprzedzające Wszystkich Świętych, aby godnie przeżyć tę uroczystość. Kapłani spowiadać będą podczas każdej Mszy św. Dodatkowo będziemy mogli skorzystać ze spowiedzi we wtorek i w środę od godz. 17:00. Będzie to jednocześnie spowiedź przed pierwszym piątkiem.

Dzień Zaduszny

W piątek, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Kościół w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawiamy Bogu nasze modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, przede wszystkim Ofiarę Mszy św. Kapłan w tym dniu może odprawić trzy Msze św., jedną w intencji Ojca Świętego, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią we własnej intencji.
Porządek nabożeństw:
Modlitwy z wypominkami – 6:00.
Msze święte: 6:15, 8:00, 10:00 w kaplicy na cmentarzu, po której wyruszy procesja pod Krzyż na nowym cmentarzu; 12:30, 14:30; 17:00; 18:00. Przed każdą Mszą św. będą modlitwy z wypominkami.

3. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Przez cały listopad o godz.18:00 w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, zgłoszonych w wypominkach. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Od 1 do 8 listopada po spełnieniu zwykłych warunków będzie można zyskać odpust za zmarłych, modląc się w ich intencji, nawiedzając kościół lub cmentarz.

4. Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii przed każdą Mszą św. i po Mszach św.

Natomiast na cmentarzu będzie można złożyć wypominki: we wtorek 30 października godz. 13:00 – 17:00, środę 31 października w godz. od 8:00 do 17:00, w uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8:00 do 10:00 i od 11:00 do 14:00.

5. Wzorem ubiegłych lat, nasza młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze przy kaplicy na cmentarzu. Znicze będą sprzedawane w niedzielę, 28 października oraz we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli 1 i 2 listopada. Dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje dla młodzieży z parafii.

6. W pierwszy piątek miesiąca przypada Dzień Zaduszny, spowiedź od godz. 16:00. O godz. 17:00 Msza w. dla dzieci i z udziałem uczniów przygotowujących się do I Komunii św. O godz. 18:00 zostanie odprawiona wieczorna Msza św. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Wyjazd do chorych od godz. 10:00. Prosimy o zgłoszenia.

7. Strona internetowa naszej parafii działa już w nowej odsłonie. Jest równie bogata w treści, a bardziej przejrzysta. Ma też nowy, prostszy adres, czyli www.swmaciej.org.pl Serdecznie polecamy!

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury gazetki parafialnej, w której znajdziemy m.in. szczegółowe informacje o uroczystościach Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w naszej parafii.