04.11.2018 XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA […]

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem, jako Kościół Świętych. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Godzinki – godz. 6:00.
* Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
* Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać w zakrystii.

Kalendarz liturgiczny

1. W piątek, 9 listopada będziemy świętować rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

2. W sobotę, 10 listopada wspominamy św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

Sprawy duszpasterskie

1. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy złożyli ofiary przy zamawianiu wypominek. Jest to wyraz pamięci w modlitwie, którą okazujemy naszym bliskim zmarłym oraz życzliwości i dobroci waszych serc, którą okazujecie nam kapłanom. Część ofiar przekazujemy na sprawy duszpasterskie, a cześć na sprawy gospodarcze parafii. Bóg zapłać.

2. Na ostatniej Radzie Parafialnej został omówiony Rok św. Józefa i św. Stanisława oraz uroczystości związane z 100 – leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. W nadchodzącą sobotę, 10 listopada odbędzie się Koncert Niepodległości po Mszy św. o godz. 18.00. Wystąpi Ludowy Zespól Pieśni i Tańca „Andrychów” oraz uczniowie i harcerze. Natomiast w niedzielę, 11 listopada o godz. 9.30 będzie sprawowana uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z nabożeństwem dziękczynnym. Zapraszamy wszystkie stowarzyszenie i grupy społeczne. Zapraszamy też na Mszę św. o godz. 19.00 (Msza św. przesunięta z godz. 19.30), po niej ok. godz. 20.00. odbędzie się Wieczór Dziękczynienia.

3. W nadchodzącym tygodniu chcemy zakończyć remont mieszkalnych pomieszczeń „organistówki”. W drugiej połowie listopada pragnie tam zamieszkać pan organista ze swoją rodziną. Serdecznie dziękujemy parafianom za dotychczasową ofiarność, która pozwala nam pokryć część kosztów remontu.

 

Prasa katolicka

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Źródle…” m.in. relacja z rady parafialnej oraz ważny test społeczny.