22-12-2018 IV Niedziela Adwentu

Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze.

Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.
 
 
 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

  • Jeszcze dzisiaj można nabyć opłatki wigilijne, świece i kalendarze parafialne przy wejściu do plebanii.

Wigilia Bożego Narodzenia

* W poniedziałek 24 grudnia przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 6:15, 6:50, 8:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

* Pamiętajmy, że głębokie przeżycie wigilijnego wieczoru jednoczy nasze rodziny i pozostawia najpiękniejsze wspomnienia. Przeżywajmy więc ten wieczór bardzo duchowo, bo jest to błogosławiona noc narodzin Pańskich. Przełamanie opłatkiem powinno być dla nas przeżyciem osobistym, duchowym, a nie tylko jednym z gestów podczas wigilijnej kolacji. W ten święty wieczór bardziej niż kiedykolwiek potrzeba wyciągniętej ręki z opłatkiem nie tylko do tych, z którymi nas coś łączy, ale również (a może przede wszystkim) do tych, z którymi dzielą nas nieporozumienia. W ten wigilijny wieczór powinniśmy przemienić siebie, okazać im swoje serce i podzielić się opłatkiem. Wyciągnijmy pierwsi rękę do zgody. Niech na naszych stołach przedłużeniem świecy adwentowej będzie zapalona świeca Caritas. Na centralnym miejscu ustawmy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus, opłatki i otwartą księgę Pisma Świętego. Jeżeli mamy wokół siebie ludzi samotnych, to zaprośmy ich do siebie. W Wigilię nie obowiązuje post. Pragniemy jednak zachęcić do zachowania tradycji i ograniczenia ilości i jakości spożywanych w tym dniu pokarmów. Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre tradycje związane z tym dniem.

* Na Mszę Świętą – Pasterkę – w noc Bożego Narodzenia zapraszamy o godz. 24:00. O godz. 23:30 rozpocznie się nabożeństwo czuwania. Następnie o godz. 24:00 wszyscy udamy się do stajenki betlejemskiej przy naszym parkingu. Po odczytaniu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa powrócimy w uroczystej procesji do kościoła. Msza św. Pasterka rozpocznie się o północy. Po Mszy św. wzorem lat ubiegłych pragniemy złożyć życzenia dla poszczególnych wspólnot parafialnych na ręce ich przedstawicieli, a kapłani wyjdą na kościół przekazać życzenia parafianom, wyrażając jedności z całą wspólnotą.

* Wszyscy, którzy przystąpią do Komunii św. na Pasterce, mogą po raz drugi przystąpić w Uroczystość Bożego Narodzenia. Ofiara z Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. Mszę św. Pasterkę i Uroczystość Bożego Narodzenia pragniemy uczynić dniem jedności sąsiedzkiej i parafialnej.

Boże Narodzenie

* We wtorek 25 grudnia przypada uroczystość Bożego Narodzenia – Pierwszy dzień świąt.

Porządek nabożeństw jak w niedzielę.

W uroczystość Narodzenia Pańskiego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za przyjęcie papieskiego błogosławieństwa „Urbi et orbi”, tj. „Miastu i światu”, nawet za pośrednictwem radia lub telewizji.

 

Święto Świętego Szczepana

* W środę 26 grudnia to Święto Świętego Szczepana – Drugi dzień świąt.

Porządek nabożeństw jak w niedzielę.

Ofiara z tego święta przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski w Krakowie i KUL.

Kalendarz liturgiczny

1. 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański,
2. 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,
3. 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.
4. W nachodzącą niedzielę, 30 grudnia przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Sprawy duszpasterskie

1. Kiosk „Emaus” będzie nieczynny w uroczystość Bożego Narodzenia i w drugi dzień świąt. Jutro, w Wigilię czynny od 7.00 do 13.00.
2. W święto św. Szczepana zapowiemy program wizyty duszpasterskiej.
3. Serdecznym podziękowaniem obejmujemy osoby, wspólnoty i instytucje, które podjęły trud przygotowania kościoła i jego otoczenia do świąt Bożego Narodzenia: siostrę zakrystiankę Annę, p. Hannę Bylicę, p. Krzysztofa Oczkowskiego za pomoc w dekoracji: panów ze wspólnot rodzin, braci strażaków, panów: Pawła Nogę, Zbigniewa Wróbla, Tadeusza Biłko, Adama Lachendro, Marka Gumosia za dekoracje świetlne oraz Nadleśnictwo Andrychów za podarowanie i przywóz choinek – jest to ich bezinteresowny dar dla parafii. Dziękujemy też paniom ze wspólnot parafialnych za przygotowanie życzeń, członkom Akcji Katolickiej i innych wspólnot, służbie liturgicznej za ich dostarczenie do parafian. Wszystkim bez wyjątku, którzy włączyli się w dzieło przygotowania parafii do świąt składamy Bóg zapłać.
5. Przy drzwiach wyjściowych znajdują się w koszyczkach życzenia dla parafian. Prosimy parafian, którzy ich nie otrzymali o zabranie ich do domów.
6. W dniach 28 i 29 grudnia zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Jerycha Różańcowego. Zapisy w kiosku „Emaus”.

Prasa katolicka

Zapraszamy do lektury dzisiejszego wydania „Źródła…”, które ma kolorową szatę graficzną. Zamieszczamy m.in. cały plan Kolędy 2018/2019.