30-12-2018 Uroczystość Świętej Rodziny

Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2018 roku, jest uroczystością Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Dzisiaj o godz. 15.00 rozpocznie się spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin.

Sprawy duszpasterskie

1. W jutrzejszy poniedziałek, 31 grudnia podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17:00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
O godz. 24:00 zapraszamy na Mszę św. na rozpoczęcie Nowego Roku.

2. We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte jak w niedzielę. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie. Pamiętajmy, że uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej.

3. W środę, 2 stycznia przypada wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanjzu, biskupów Kościoła wschodniego, wielkich pisarzy i obrońców wiary.

4. W nadchodzącym tygodniu przypadają:
– Pierwszy czwartek miesiąca – spowiedź od godz. 17:00. Msza św. o godz. 18.00 z nabożeństwem adoracyjnym;
– pierwszy piątek miesiąca – spowiedź od godz. 16:00. Msza św. dla dzieci o godz. 17:00, a o godz. 18:00 Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym;
– pierwsza sobota miesiąca – po Mszy św. o godz. 8:00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu N.M.P. Wyjazd do chorych od godz. 10:00. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii.

5. W sobotę na Mszę św. o godz. 18:00 zapraszamy osoby związane ze służbą zdrowia. Po Eucharystii odbędzie się spotkanie opłatkowe w kryptach.

6. W nadchodzącą niedzielę, 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych. O godz. 15:00 rozpocznie się spotkanie opłatkowe Honorowej Straży N.S.P.J.

7. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z kapłanem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury tygodnika parafialnego. Piszemy m.in. o tym, czego możemy nauczyć się od Świętej Rodziny, zamieszczamy także na życzenie parafian kazanie ks. prof. Tadeusza Dzidka z naszej Pasterki.