06-01-2019 Uroczystość Objawienia Pańskiego

Starożytna uroczystość Objawienia Pańskiego zaliczana jest do najważniejszych uroczystości całego roku liturgicznego, ponieważ sławi w Dzieciątku narodzonym z Maryi objawienie tego, który jest Synem Bożym, Mesjaszem i Światłością narodów. Epifania jest świętem objawienia Jezusa i wezwaniem wszystkich ludzi do zbawienia wiecznego. Mędrcy adorując na kolanach Dzieciątko Jezus reprezentują wielość ras, ludów i języków, które pozdrawiają […]