06-01-2019 Uroczystość Objawienia Pańskiego

Starożytna uroczystość Objawienia Pańskiego zaliczana jest do najważniejszych uroczystości całego roku liturgicznego, ponieważ sławi w Dzieciątku narodzonym z Maryi objawienie tego, który jest Synem Bożym, Mesjaszem i Światłością narodów. Epifania jest świętem objawienia Jezusa i wezwaniem wszystkich ludzi do zbawienia wiecznego. Mędrcy adorując na kolanach Dzieciątko Jezus reprezentują wielość ras, ludów i języków, które pozdrawiają Boga jako Króla narodów i głowę nowej rodziny – Kościoła Powszechnego, który żyje w jednej wierze.

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

 

Sprawy duszpasterskie

1. Spotkanie opłatkowe wspólnoty Honorowej Straży N.S.P.J. odbędzie się dzisiaj o godz. 15.00 na plebanii.
2. Dziś wraz z przybyłymi ze Wschodu Mędrcami oddajemy cześć Chrystusowi, jako naszemu Panu i Królowi. Uczynimy to nawiedzając naszą szopkę betlejemską. Jezusa zapraszamy także do naszego życia i naszych domów, prosząc, by nam błogosławił przez cały nowy rok. Oznaczmy drzwi literami: K+M+B – pierwszymi literami imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara i liczbą obecnego roku – 2019. Zabierzmy dziś z kościoła szczyptę poświęconego kadzidła, które możemy spalić w naszych mieszkaniach napełniając je tą wonią, a także kredę. Niech przypominają nam dary królewskie złożone Dzieciątku Jezus.
3. Dziś przypada 5. rocznica ingresu do katedry św. Mikołaja w Bielsku – Białej ks. biskupa Romana Pindla. Polecajmy go naszym modlitwom.
4. W święto Objawienia Pańskiego jest obchodzony na całym świecie Dzień Misyjny Dzieci. Ta okazja ma zachęcić młodych do niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i – w miarę możliwości – również wsparcie materialne.
5. W niedzielę, 13 stycznia będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego w liturgii Kościoła.
6. W przyszła sobotę, 12 stycznia Akcja Katolicka ma swoje spotkanie opłatkowe w Gierałtowicach, natomiast w niedzielę, 13 stycznia Wspólnoty Różańcowe z naszej parafii spotykają się na Opłatku w kryptach o godz. 15.00.
8. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii….

Prasa katolicka

Zachęcamy serdecznie do lektury gazety parafialnej, w której piszemy m.in. o 200. rocznicy odrodzenia parafii w Andrychowie, a także o niezwykłym działaniu Bożej łaski.