10-02-2019 V Niedziela zwykła

Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.

Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Sprawy duszpasterskie

1. Jutro obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Jest to zarazem Światowy Dzień Chorego. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących oraz za osoby, które się nimi opiekują.
2. W najbliższy czwartek, 14 lutego przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający wiele języków, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież, św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
3. Także 14 lutego tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskego. Na Zachodzie przyjęło się go czcić, jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
4. Nadchodzący piątek, 15 lutego to trzeci piątek miesiąca – modlimy się do Bożego Miłosierdzia.
5. W nadchodzącą niedzielę, 17 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej. Piszemy m.in. o tym, co Jana Paweł I sądził o Walentynkach oraz o trzech ważnych dla andrychowian decyzjach.