17-02-2019 VII Niedziela Zwykła

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina
i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej

Kalendarz liturgiczny

1. W tym tygodniu, w piątek 22 lutego przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Niech w ten dzień nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
2. W sobotę, 23 lutego przypada wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. To uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa.

 

Sprawy duszpasterskie

1. Spotkanie duszpasterskie dla rodziców dzieci komunijnych odbędzie się we wtorek, 19 lutego 2019 roku po Mszy Świętej wieczornej, czyli ok. 18.40 w kryptach pod plebanią (wejście tak jak do kancelarii). Serdecznie zapraszamy.
2. We czwartek, 21 lutego zapraszamy na godz. 18.00 na kolejny Wieczór Uwielbienia. Konferencję wygłosi franciszkanin, o. Bogdan Kocańda.
3. W piątek, 22 lutego Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się w naszej świątynie spotkanie pod nazwą Kościół Młodych. Obok modlitwy – koncert zespołu „Fausystem”, świadectwa oraz modlitwa uwielbienia. Serdecznie polecamy!
4. W niedzielę, 31 marca br. obchodzić będziemy niezwykłe wydarzenie. Tego dnia ks. kard. Stanisław Ryłko wspólnie z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz ks. biskupami Romanem Pindlem i Tadeuszem Rakoczym odprawi w naszym kościele o godz. 11.00 Mszę św. w 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Pragniemy przez nadchodzący miesiąc przygotować się do tej uroczystości.

 

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej. W „Źródle…” piszemy m.in. o kapłanie, który służył w naszej parafii i może zostać błogosławionym.