07-04-2019 V Niedziela Wielkiego Postu

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Czas przeżywanych Rekolekcji Wiekopostnych niech pomoże nam powrócić do Boga i umocni naszą wiarę. Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni rekolekcyjne. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy. Wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy, aby pochylił się nad nami i okazał nam swoje miłosierdzie…

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dziś: Godzinki – godz. 6:00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 13:20. Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15:00.
O godz. 9:30 Msza św. w intencji Ojczyzny oraz ofiar katastrofy smoleńskiej.

Sprawy duszpasterskie

1.W tym tygodniu do czwartku będziemy przeżywać wielkopostne rekolekcje parafialne. Ich program zamieszczamy w „Źródle…” i na stronie internetowej parafii. We wtorek i środę na Mszach św. rekolekcyjnych złożymy ofiarę na pokrycie kosztów rekolekcji.
2. Porządek spowiedzi w nadchodzący czwartek: 8:00 – 9:30; (PRZERWA 9:30 – 10:00); 10:00 –11:30; 14:00 – 15:30; (PRZERWA 15:30 – 16:00); 16:00 – 18:00.
3. W nadchodzący piątek, 12 kwietnia program nabożeństw wielkopostnych jest zmieniony. Odbędzie się tylko jedna parafialna Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicami miasta. Rozpoczniemy o godz. 16:00. Trasa jest następująca: rozpoczniemy na Osiedlu Jana Pawła II. Wyruszymy od pomnika ul. Leśną, potem przejdziemy ulicami Ogrodową, Parkową, Wyzwolenia; przejdziemy przez tory kolejowe i wejdziemy na ul. Traugutta i ul. Garncarską dojdziemy do ul. Floriańskiej, prowadzącej przez park do bramy kościelnej od strony stawu. Na placu przykościelnym zakończymy Drogę Krzyżową.
Z kolei o godz. 19:00 rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. O godz. 20:00 w naszym kościele sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa Romana Pindla na rozpoczęcie EDK. Po niej uczestnicy wyruszają na trasy. O godz. 20:00 rozpocznie się modlitwa różańcowa Jerycho w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.
4. Przyszła niedziela (14 kwietnia) jest Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Uroczyste poświęcenie palm o godz. 11.00 z procesją wokół kościoła. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszą i największą palmę. Na pozostałych Mszach św. palmy także będą święcone. Liturgia tej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
W Niedzielę Palmową młodzież naszej diecezji gromadzi się w katedrze w Bielsku-Białej, aby pod przewodnictwem ks. biskupa Romana Pindla wziąć udział w obchodzonym w tym dniu Światowym Dniu Młodzieży.
5. Przypominamy, że przy wejściu do plebanii można nabyć wielkanocne paschaliki i baranki. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby parafialnego Caritas-u.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury „Źródła…”. Zamieszczamy m.in. kolejne kazanie pasyjne ks. Macieja oraz reportaż z 50-lecia święceń kapłańskich ks. kard. Stanisława Ryłko.