05-05-2019 III Niedziela Wielkanocy

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa powinna kształtować i przemieniać nasze życie, ponieważ jesteśmy powołani do powstania z martwych. Nie jesteśmy jedynie stworzeniami, ale wybranymi sługami Boga. Uwielbiajmy Tego, który nas bezgranicznie miłuje i nazywa swoimi przyjaciółmi. Przeżywamy dzisiaj w parafii uroczystość I Komunii Świętej. Aktualne intencje mszalne Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę 1.Dziś na Mszy […]