05-05-2019 III Niedziela Wielkanocy

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa powinna kształtować i przemieniać nasze życie, ponieważ jesteśmy powołani do powstania z martwych. Nie jesteśmy jedynie stworzeniami, ale wybranymi sługami Boga. Uwielbiajmy Tego, który nas bezgranicznie miłuje i nazywa swoimi przyjaciółmi.
Przeżywamy dzisiaj w parafii uroczystość
I Komunii Świętej.

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

1.Dziś na Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się uroczystość I Komunii św.
2.Popołudniowe nabożeństwo z dziećmi komunijnymi rozpocznie się o godz. 16.00.
– Dzisiaj ofiarami do puszek wspieramy diecezjalne radio „Anioł Beskidów”
– Dziś odpust przeżywa parafia św. Stanisława na Osiedlu. Suma o godz. 11.30.

Sprawy duszpasterskie

1.Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.
2.Trwamy w maju – miesiącu w szczególny sposób poświęconym Maryi. W tygodniu będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii o godz. 18.00, po której będziemy celebrowali majowe nabożeństwo. Natomiast w niedziele i święta Majówki 0 godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy przy naszych kapliczkach. Majówki przy ul. Podgórskiej codziennie o godz. 18.00, natomiast przy krzyżu przy ul. Żwirki i Wigury o godz. 18.30.
3.W nadchodzącą niedzielę, 12 maja przypada odpust parafialny ku czci św. Macieja Apostoła. Suma odpustowa o godz. 11.00. Mszy św. przewodniczył będzie nasz rodak ks. Jerzy Gibas, obchodzący srebrny jubileusz kapłaństwa. Składka z nadchodzącej niedzieli odpustowej w całości będzie przekazana na pokrycie kosztów podjętych inwestycji remontowych. Serdecznie dziękujemy za pomoc w tak potrzebnych parafii przedsięwzięciach. Prosimy o uroczystą oprawę Sumy: dzieci w strojach komunijnych, poczty sztandarowe, orkiestrę. Za tydzień nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. Za tydzień parking parafialny od godz. 12.30 (po Mszy św. odpustowej) będzie już wyłączony z ruchu, aby przygotować miejsce dla występów. Uczestniczących we Mszach św. o godz. 14.00, 18.00 i 19.30 prosimy o parkowanie samochodów na parkingach miejskich i usunięcie samochodów z parkingu parafialnego w tym czasie. Polecajmy to świętowanie naszej modlitwie i prośmy o dobrą pogodę.
Od poniedziałku rozpoczynamy przygotowanie do uroczystości odpustowych. Serdecznie zapraszamy do pomocy w stawianiu namiotów czy plewieniu rabatów wokół kościoła i parkingu. Bezpośrednie przygotowanie całego placu i dekoracji do Parafiady odbędzie się w sobotę, 11 maja. Zachęcamy do pomocy. Osoby chętne do upieczenia ciast dla kawiarenki Maciejowej, mogą je przynieść do krypt i na plebanię, także w sobotę, w godzinach popołudniowych. Prosimy o pomoc, która jest bardzo potrzebna i konieczna, a która jest wyrazem wspólnej troski o parafię.
4.Tegoroczny odpust po raz ósmy będzie miał bogatą oprawę świętowania popołudniowego. Od godziny 15.00 będziemy przeżywać Parafiadę nazwaną Świętem Maciejowym. Występy rozpoczną się koncertem akordeonowym. Będzie coś dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Ciuchcia z Inwałdu od godz. 17.00 będzie wozić gości Parafiady po mieście, zaplanowano również m.in.: wejście na wieżę widokową kościoła, pokaz Związku Strzeleckiego, konkursy plastyczne, szachy, zabawy sportowe, wymianę książek, „serduszka Maciejowe” – rozdanie upominków odbędzie się ok. godz. 18.00. Natomiast od godz. 18.30 wystąpi zespół „Andrychów”, który po koncercie zaprosi nas do wspólnej zabawy. O godz. 20.30 z harcerzami przy wspólnym ognisku włączymy się do śpiewu piosenek harcerskich. Spotkanie zakończymy ok. 21.00 modlitwą. Serdecznie zapraszamy do wspólnego rodzinnego świętowania. Więcej o programie Parafiady w „Źródle spod Pańskiej Góry”.
5.Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego.
6.W tym tygodniu patronują nam: 6 maja – św. Filip i św. Jakub, apostołowie, 8 maja – św. Stanisław (1030-1079), biskup krakowski, męczennik, główny patron Polski, przez św. Jana Pawła II nazwany „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.
7.Zachęcamy do nabycia naszej gazetki parafialnej, gdzie piszemy m.in. o pochodzącej z naszego regionu mało znanej mistyczce Bożego Miłosierdzia.