02-06-2019 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół celebruje dzisiaj. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.
Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św.
 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o godz. 17:30.
W dniu dzisiejszym przypada doroczna pielgrzymka diecezjalna do Skoczowa. O godz. 10:30
z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła wyruszy procesja na wzgórze Kaplicówki.

Kalendarz liturgiczny

1. W poniedziałek, 3 czerwca – św. Karol Lwanga (1860-1886), afrykański wódz plemienia Nagweya i Towarzysze, męczennicy z Ugandy,
2. W środę, 5 czerwca – św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy biskup misyjny ludów germańskich, męczennik czczony jako patron Niemiec,
3. W sobotę, 8 czerwca – św. Jadwiga (1373-1399), królowa Polski z dynastii Andegawenów, fundatorka kościołów, opiekunka studentów, założycielka fakultetu teologicznego w Akademii Krakowskiej.

Sprawy duszpasterskie

1.Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Nowenna przygotowująca nas do tej uroczystości odprawiana jest codziennie na zakończenie Mszy Świętej o godz. 18.00. Uroczyste obchody zesłania Ducha Świętego rozpoczniemy czuwaniem i Mszą wigilijną w sobotę, 8 czerwca.
2. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych w tygodniu po Mszy św. o godz. 18.00.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Spowiedź od godz. 17:00. Msza św. o godz. 18:00 z godzina świętą.
4. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16:00. Msza św. dla dzieci o godz. 17:00. Zachęcamy do udziału we Mszy wynagradzającej Bożemu Sercu w piątek o godz. 18:00 z nabożeństwem pierwszo piątkowym.
5. W dniach 7 i 8 września organizowana jest pielgrzymka do Lichenia. Zapisy w kiosku „Emaus”.

Prasa katolicka:

Zapraszamy do lektury naszego „Źródła”. Obok informacji z życia parafii i gminy, piszemy o bohaterskim kapłanie, ks. Michale Rapaczu.