14-07-2019 XV Niedziela Zwykła

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.         Aktualne intencje mszalne Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę   Kalendarz liturgiczny […]