14-07-2019 XV Niedziela Zwykła

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.
 

 

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

 

Kalendarz liturgiczny

  • W poniedziałek, 15 lipca wspominamy św. Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła;
  • We wtorek, 16 lipca obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Sprawy duszpasterskie

1.W piątek, trzeci miesiąca oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.
2.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni.
3.Przypominamy o zapisach na andrychowską pielgrzymkę rowerową.

Prasa katolicka:

Zachęcamy do lektury „Źródła spod Pańskiej Góry”. Piszemy m.in. o nastoletnim geniuszu komputerowym, kandydacie na ołtarze.