2019-08-18 XX Niedziela Zwykła

 

W sierpniu nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W minionym tygodniu celebrowaliśmy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czwartek, 22 sierpnia będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Ją za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

 

Kalendarz liturgiczny

1. We wtorek, 20 sierpnia – św. Bernard, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
2. W środę, 21 sierpnia – św. Pius X, papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
3. W czwartek, 22 sierpnia – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
4. W sobotę, 24 sierpnia – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

Sprawy duszpasterskie

1. Zapraszamy na środową Mszę św. i nabożeństwo do Królowej Różańca Świętego Pani Andrychowskiej o godz. 18.00.

2. W piątek, 23 sierpnia rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow – Światowy Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Będziemy modlić się za miliony ofiar totalitarnych i zbrodniczych systemów politycznych XX wieku.

3. W przyszłą sobotę i niedzielę, 24 i 25 sierpnia zapraszamy do parafialnego kina „Beskid” na godz. 18.30 na film „Czy naprawdę wierzysz?”. Czy człowiek potrafi żyć bez wiary? Czy życie bez niej ma w ogóle sens? To pytania, przed którymi postawili bohaterów twórcy obrazu. Wstęp na film wolny, możliwość złożenia wolnych datków na pokrycie kosztów emisji obrazu. Więcej informacji o filmie w „Źródle…”

4. W niedzielę, 25 sierpnia o godz. 9.30 na prośbę parafian w naszym kościele odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w intencji tegorocznych zbiorów. Poprosimy Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Pragniemy zachęcić całą wspólnotę parafialną do dziękczynienia Bogu za tegoroczne plony poprzez przygotowanie darów dożynkowych z poszczególnych rejonów parafii: z centrum miasta, Rynku prosimy o przygotowanie tacy owoców, z Górnicy (m.in. ul. Żwirki i Wigury, Tkackiej) – naręcza kwiatów polnych i ogrodowych, z ulic: Starowiejskiej, 27 Stycznia – chleba i winogron, z Osiedla Jana Pawła II – kosza jarzyn, z ul. Podgórskiej, Kilińskiego i Wspólnej – tacy owoców leśnych (grzyby oraz miód). Na te podarki przygotowane będą stoliki przy głównych ławach w kościele i przyniesiemy je w darach ofiarnych podczas Mszy św. (w zakrystii są tacki wiklinowe – można skorzystać).

5. Zachęcamy do lektury parafialnej gazetki. Zamieszczamy m.in. reportaż z pieszej i rowerowej pielgrzymki andrychowian na Jasną Górę, a także piszemy o kryzysie, w jakim znalazło się nasze miasto.