06-10-2019 XXVI Niedziela Zwykła

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Dziś obchodzimy parafialny Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. W 1826 r. staraniem proboszcza Macieja Gruszczyńskiego papież Leon XII nadał parafii św. Macieja w Andrychowie przywilej drugiego odpustu, który obchodzony jest w I niedzielę października na cześć Matki Bożej Różańcowej. Uroczystość ta przypomina nam, że różaniec jest duchowym wieńcem ofiarowanym Maryi. Jest to modlitwa Maryjna, ale ukierunkowana na Chrystusa. Rozważając tajemnice, czyli wydarzenia z życia Chrystusa, zgłębiamy źródła naszego zbawienia. Abyśmy godnie mogli uczestniczyć w tej Mszy św. prośmy…

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw

Godzinki – godz. 6:00. Msze św. o godz.: 6:30, 8:00, 9:00 w szpitalu, 9:30, 11:00 – uroczysta suma odpustowa. Po Sumie procesja eucharystyczna do pięciu ołtarzy (nie ma Mszy św. o godz. 12:30.). Popołudniowe Msze św. o godz. 14:00, 18:00 i 19:30. Dzisiaj uroczyste nabożeństwo różańcowe z procesją Najświętszego Sakramentu wokół kościoła o godz. 17:30 z modlitwą przy ołtarzu polowym.

Kalendarz liturgiczny

W poniedziałek 7 października przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.diecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Sprawy duszpasterskie

1. W przyszłą niedzielę, 13 października będziemy obchodzić XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańmy, chodźmy”. Ten dzień jest znakomitą okazją do sięgania po świętość zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II. Przez składanie ofiar do puszek dołączymy się do ogólnopolskiej akcji – wesprzemy fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej, która ma trudne warunki rodzinne, a pragnie studiować. Pomóżmy za tydzień w budowaniu żywego pomnika Ojcu Świętemu. W tym dniu Oddział Zakładowy PTTK przy „Andropolu” organizuje XIX Rodzinny Rajd Górski. Rozpocznie się on o godz. 9.00, a zakończy się metą przy schronisku Leskowiec i Mszą św. na Groniu Jana Pawła II o godz. 12.00. Także na Groniu harcerze podejmą się kwestowanie na Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy do naszej świątyni w tygodniu o godz. 17.15 i w niedziele o godz. 17.30. Przy ul. Żwirki i Wigury przy Krzyżu nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie o godz.17.00, natomiast przy ul. Podgórskiej w wyznaczone trzy dni tygodnia. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
3. W „Źródle…” m.in. świadectwa osób, które doświadczyły siły modlitwy różańcowej. Polecamy naszą gazetę parafialną.