20-10-2019 XXIX Niedziela Zwykła

 Światowy Dzień Misyjny

Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Nabożeństwo różańcowe dziś – godz. 17.30. W tygodniu – o godz. 17.15.
* Dzisiaj naszymi ofiarami wspomagamy misje.

Kalendarz liturgiczny

1. We wtorek, 22 października wspominamy św. Jana Pawła II. Zachęcamy do sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.
2. W środę, 23 października wspominamy św. Józefa Bilczewskiego.
3. W nadchodząca niedzielę, 27 października obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.

Sprawy duszpasterskie

1. W przyszłą niedzielę, 27 października na uroczystej jubileuszowej Mszy św.
o godz. 11.00 podziękujemy za 50 lat życia zakonnego Siostry Krystyny, katechetki, która służy w naszej parafii już 19 lat. Tak wiele pokoleń dzieci było wychowywanych przez naszą Jubilatkę. Swoją skromnością i życzliwością dawała piękne świadectwo powołania we wspólnocie Sióstr Służebniczek. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wdzięczności za gorliwą postawę siostry Krystyny, która pozostaje w dobrej pamięci tak wielu parafian.
2. W tym tygodniu w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy – zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich – udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.
3. Spotkanie duszpasterskie dla rodziców dzieci komunijnych odbędzie się 22 października 2019 r. (wtorek). O godzinie 18.00 Msza Święta, ok. 18.40 spotkanie w naszym kościele św. Macieja. Serdecznie zapraszamy
4. W piątek, 25 października po Mszy św. o godz. 18.00 rozpocznie się całodobowa modlitwa Jerycho Różańcowe z adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji dusz
w czyśćcu cierpiących.
5. Wkrótce rozpocznie się listopad – miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych.
W „Źródle spod Pańskiej Góry” zamieszczamy specjalne kartki wypominkowe. Dostępne są one także przy wyjściu z kościoła. Na blankietach możemy wypisać imiona zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Są trzy rodzaje blankietów: Msze św. gregoriańskie, wypominki jednorazowe, a także roczne – prosimy zaznaczyć godziny. Wypominki można składać w zakrystii po każdej Mszy św.
i w kancelarii w czasie godzin otwarcia.
6. Wzorem ubiegłych lat, nasza młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze przy kaplicy na cmentarzu. Znicze będą sprzedawane w niedzielę, 27 października oraz we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli 1 i 2 listopada. Dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje dla młodzieży z parafii.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury naszego „Źródełka”, w którym m.in. relacje z ważnych parafialnych wydarzeń a także wyniki wyborów parlamentarnych w naszej gminie.