28-10-2019 XXX Niedziela zwykła

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

Obchodzimy dzisiaj wspomnienie Poświęcenia Własnego Kościoła, które to poświęcenie odbyło się w 1721 r. Dokonał go ks. biskup kijowski Jan Tarło.
Dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Pana Boga, by był on miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem oraz siostrami i braćmi. Ale z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego, utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Dzisiaj o godz. 9.30 Msza św. w intencji zmarłych podopiecznych andrychowskiego Hospicjum
Domowego.
* Na Mszy św. jubileuszowej o godz. 11:00 we wspólnej modlitwie podziękujemy Bogu za 50 lat życia zakonnego Siostry Krystyny, posługującej w naszej parafii od 19 lat.
* Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 17.30.

Sprawy duszpasterskie

1. We wtorek, 22 października wspominamy św. Jana Pawła II. Zachęcamy do sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.
2. W środę, 23 października wspominamy św. Józefa Bilczewskiego.
3. W nadchodząca niedzielę, 27 października obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.

Porządek nabożeństw we Wszystkich Świętych:

Msze św.: 6.30, 8.00, 9.30, dodatkowa o godz. 10.00 na cmentarzu, 11.00, 12.30. Natomiast o godz. 14.00 na cmentarzu odprawiona zostanie Msza św. koncelebrowana przez kapłanów z parafii św. Stanisława, z Sułkowic-Łęgu i naszej. Po Mszy św. odbędzie się procesja do czterech stacji z modlitwą za zmarłych. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału w tej Eucharystii i procesji. Przygotowane zostaną miejsca siedzące. Prosimy, aby w miarę możliwości zgromadzić się wokół kaplicy i czynnie uczestniczyć we Mszy św. Na czas Eucharystii brama główna cmentarza zostanie przymknięta. Otwarte będą wszystkie pozostałe bramy.
Wieczorna Msza św. tylko o godz. 18.00 (w tę uroczystość nie będzie Mszy św. 19.30). Natomiast o godz. 19.00 na cmentarzu młodzież oazowa poprowadzi modlitwę różańcową w intencji naszych zmarłych. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Skorzystajmy ze spowiedzi już w dni poprzedzające Wszystkich Świętych, aby godnie przeżyć tę uroczystość. Kapłani spowiadać będą podczas każdej Mszy św. Dodatkowo będziemy mogli skorzystać ze spowiedzi w środę i czwartek tj. 30 i 31 października od godz. 17.00. Będzie to jednocześnie spowiedź przed pierwszym piątkiem. We Wszystkich Świętych z racji pierwszego piątku spowiedź odbędzie się od godz. 17.00.
W sobotę, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Kościół w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawiamy Bogu nasze modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, przede wszystkim Ofiarę Mszy św. Kapłan w tym dniu może odprawić trzy Msze św., jedną w intencji Ojca Świętego, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią we własnej intencji.

Porządek nabożeństw w Dzień Zaduszny:

Modlitwy z wypominkami – 6.00. Msze św.: 6.15, 8.00, po Mszy św. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP; o 10.00 Msza w kaplicy na cmentarzu, po której wyruszy procesja pod Krzyż na nowym cmentarzu; 12.30, 14.30; 17.00; 18.00. Przed każdą Mszą św. będą modlitwy z wypominkami. Wyjazd do chorych od godz. 10.00, prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
3. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Przez cały listopad o godz.18.00 w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, zgłoszonych w wypominkach. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Od 1 do 8 listopada po spełnieniu zwykłych warunków będzie można zyskać odpust za zmarłych, modląc się w ich intencji, nawiedzając kościół lub cmentarz.
4. Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii przed każdą Mszą św. i po Mszach św. Natomiast na cmentarzu będzie można złożyć wypominki: w środę 30 października w godz. od 13.00 do 16.30, czwartek 31 października w godz. od 8.00 do 17.00, w uroczystość Wszystkich Świętych od godz. 8.00 do 10.00 i od 11.00 do 14.00.
5. Dzisiaj nasza młodzież oazowa będzie rozprowadzać znicze przy kaplicy na cmentarzu. Znicze będą rozprowadzane także we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli 1 i 2 listopada. Dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje dla młodzieży z parafii.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury gazetki parafialnej, w której znajdziemy m.in. szczegółowe informacje o uroczystościach Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w naszej parafii.