03-11-2019 XXXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem, jako Kościół Świętych. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj około godz. 18:40 odbędzie się koncert patriotyczny przygotowany przez dyrekcję Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie. Wystąpią m.in.: nasza schola, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Andrychów”, uczniowie z Bolęciny, harcerze i ułani. Serdecznie zapraszamy na kolejną Lekcję Śpiewu Pieśni Patriotycznej. Natomiast uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana będzie w poniedziałek, 11 listopada o godz. 9:30.

Kalendarz liturgiczny

1. W poniedziałek, 4 listopada wspominamy św. Karola Boromeusza.
2. W sobotę, 9 listopada będziemy świętować rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet, kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich Kościołów”.

Sprawy duszpasterskie

1. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać w zakrystii.
2. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy złożyli ofiary przy zamawianiu wypominków. Jest to wyraz pamięci w modlitwie, którą okazujemy naszym bliskim zmarłym oraz życzliwości i dobroci waszych serc, którą okazujecie nam kapłanom. Część ofiar przekazujemy na sprawy duszpasterskie, a część na sprawy gospodarcze parafii. Bóg zapłać.
3. W najbliższą sobotę, 9 listopada na godz. 19.00 zapraszamy wszystkich mężczyzn na specjalnie im dedykowaną Mszę św., która będzie sprawowana w krypach pod naszą plebanią. Jeśli chcesz jeszcze lepiej pełnić rolę ojca i męża, to propozycja dla Ciebie. Zapraszamy!
4. Spotkanie Rady duszpasterskiej odbędzie się w niedzielę, 10 listopada o godz. 17.00.
5. Zakończyliśmy remont budynku organistówki. Podsumowania prac inwestycyjnych dokonamy w niedzielę, 10 listopada.

Prasa katolicka

Zachęcamy lektury naszej gazety parafialnej, w której znajdziemy min. relację z jubileuszu 50-lecia życia zakonnego naszej siostry Krystyny oraz innych ważnych wydarzeń parafialnych.