10-11-2019 XXXII Niedziela Zwykła

Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pragniemy zatrzymać się wraz ze Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” nad sytuacją chrześcijan zamieszkujących najmłodsze państwo świata – Sudan Południowy. Tam cierpienie ma twarz milionów umierających z głodu naszych braci i sióstr. To twarz ludzi, którzy nieustannie obawiają się o swoje życie w związku z ciągle trwającymi wewnątrz kraju konfliktami zbrojnymi. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy zapewnienie Jezusa, że jest życie wieczne. Śmierć nie jest końcem, ale przejściem do lepszego, wiecznego życia. Pomóżmy naszym braciom i siostrom zamieszkującym Sudan Południowy i obozy dla uchodźców, by godnie żyć i ostatecznie dotrzeć do spotkania w „krainie życia”. A przez miłość im okazaną, wsparcie i modlitwę, również siebie przygotujmy na to spotkanie.

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Dzisiaj w Domu Katechetycznym przy ul Floriańskiej 7 o godz. 15.00 i 16.30 odbędzie się koncert pianistki Man Li Szczepańskiej i jej córek. Jest to koncert rodzinny pt. „Świat kocha Chopina, Papieża Polaka i Polskę”. Serdecznie zapraszamy.
* Dzisiaj po Mszach św. przy naszym kościele Siostry z Lasek, które prowadzą szkoły dla niewidomych, będą rozprowadzać kalendarze misyjne na rok 2020. Składane ofiary siostry pragną przekazać na ten szczytny cel.
* Dzisiaj na godz. 16.30 zapraszamy Radę Duszpasterską. Spotkanie rozpoczniemy udziałem w koncercie fortepianowym, następnie przejdziemy na spotkanie organizacyjne do krypt.

Kalendarz liturgiczny

1. W poniedziałek, 11 listopada – Święty Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w Kościele Zachodnim;
2. We wtorek, 12 listopada – Święty Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik, który nawracał schizmatyków na Kresach Wschodnich.
3. W środę, 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.
4. W piątek, 15 listopada oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.

Sprawy duszpasterskie

1.W jutrzejszy poniedziałek, 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości – 101. rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Msza św. w intencji Ojczyzny w naszym kościele odprawiona zostanie o godz. 9.30. Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału w tej Eucharystii.
2.Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe, jak i roczne. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury naszej gazetki parafialnej, w której zamieszczamy m.in. relacje z ważnych wydarzeń parafialnych a także piszemy dlaczego warto błogosławić swoje dzieci.