29-12-2019 Uroczystość Świętej Rodziny

Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2019 roku, jest uroczystością Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, aby w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskiej rodziny mają być solą dla ziemi doczesnej pielgrzymce wiary. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi opartych na prawdziwej miłości.

 

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj o godz. 15:00 rozpocznie się spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin.

Sprawy duszpasterskie

1. We wtorek, 31 grudnia podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00 podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Po nabożeństwie sprawowana będzie Msza św. o godz. 18.00. Ponadto zapraszamy na Mszę św. o godz. 24.00, aby powitać Nowy Rok Pański 2020 z modlitwą o Boże błogosławieństwo.
2. We wtorek, 31 grudnia o godz. 8.00 Msza św. w intencji członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie z podziękowaniem za miniony rok działalności.
3. W środę, 1 stycznia przypada Nowy Rok Pański 2020. Z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w ten czas. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Jest to święto nakazane, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św.
4. W nadchodzącym tygodniu przypadają:
– Pierwszy czwartek miesiąca, 2 stycznia – spowiedź od godz. 17.00. Msza św. o godz. 18.00 z nabożeństwem adoracyjnym. W tym przypada wspomnienie Świętych: Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanjzu.
– W pierwszy piątek miesiąca, 3 stycznia spowiedź od godz. 16.00. Msza św. godz. 17.00 dla dzieci i o godz. 18.00 z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
– W pierwszą sobotę miesiąca, 4 stycznia po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu N.M.P. Wyjazd do chorych od godz. 10.00. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
5. W przyszły poniedziałek, 6 stycznia przypada uroczystość Ofiarowania Pańskiego.
6. Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą w tych dniach swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie.
7. Zachęcamy serdecznie do lektury naszej gazetki parafialnej. Obok ważnych informacji parafialnych, piszemy m.in. o tym dlaczego warto być fanami Świętej Rodziny.
8. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia.