2020-02-09 V Niedziela Zwykła

Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj przypomina nam o naszej tożsamości: Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Ta prawda przypomina, iż powinniśmy byś współodpowiedzialni za losy Kościoła i świata. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

 

Sprawy Duszpasterskie

1.W poniedziałek, 10 lutego wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
2.We wtorek, 11 lutego obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Jest to zarazem Światowy Dzień Chorego. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących oraz za osoby, które się nimi opiekują. Msza św. w szpitalu o godz. 15.00 z udzieleniem Sakramentu Chorych.
3.W piątek, 14 lutego przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. Ich święto jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
4.Także 14 lutego wspominamy św. Walentego. Na Zachodzie przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
5.Parafia przygotowuje się do wielkiego koncertu popularnego polskiego zespołu TGD –Trzecia Godzina Dnia, który odbędzie się w piątek, 21 lutego o godz. 19.00 w naszej świątyni. Szczegóły w „Źródle…”. Tym koncertem rozpoczniemy obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
6.W nadchodzącą niedzielę, 16 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy!

 

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury gazety parafialnej – piszemy m.in. o aktach dewastacji chrześcijańskich znaków, do których doszło w naszej okolicy.