2020-02-23 VII Niedziela Zwykła

Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

 

 

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dziś godz. 15.00 rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 18.00. O godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
W poniedziałek i wtorek nabożeństwo czterdziestogodzinne rozpoczynać się będzie o godz. 8.30 i trwać będzie do godz. 18.00. W poniedziałek na godz. 10.00 zapraszamy dzieci z rodzicami i prosimy o przypomnienie oraz zachętę. Wspólna adoracja będzie o godz. 15.00 z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia. Poprowadzi ją Wspólnota Miłosierdzia. W poniedziałek o godz. 16.00 nabożeństwo różańcowe prowadzone przez wspólnotę Nazaret, natomiast o godz. 17.00 przez Wspólnoty Różańcowe. We wtorek na godz. 10.00 na adorację serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół średnich. Natomiast na godz. 15.00 zapraszamy wspólnotę Honorowej Straży NSPJ. O godz. 16.00 nabożeństwo poprowadzi Wspólnota św. Anny, a o godz. 17.00 Wspólnoty Różańcowe. Zachęcamy do indywidualnej, jak i do wspólnej modlitwy wynagradzającej.

Sprawy Duszpasterskie

1. W tym tygodniu, 26 lutego przypada Środa Popielcowa. W tym dniu wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Pochylamy nasze głowy, na które sypiemy popiół. Powstaliśmy z prochu ziemi, w który Stwórca tchnął życie. Wrócimy do ziemi, ale jesteśmy powołani do życia we wspólnocie z Bogiem już teraz. Wielki Post ma nas umocnić w świadomości tej prawdy i doprowadzić do łaski płynącej z Krzyża i Zmartwychwstania.
W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominamy też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.
Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
Porządek nabożeństw w Środę Popielcową: Msze św.: godz. 6.15, 8.00, 9.00, 12.30, 14.30, 17.00 i o 18.00.
2. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 13.20 Droga Krzyżowa prowadzona przez Akcję Katolicką, o godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Gorąco zachęcamy parafian do licznego udziału w tych nabożeństwach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego. Harmonogram piątkowych Dróg Krzyżowych w „Źródle…”.
3. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
4. W każdy poniedziałek od 24 lutego można skorzystać z pomocy przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. w sali Stowarzyszenia „Przystań i Nadzieja” przy ul. Pachla 14. Zainteresowanym pomocą w kolejne poniedziałki o godz. 16:00 służyć będzie p. Danuta Ściga. Zapraszamy.
5. Osoby związane z Fundacją „Pro – Prawo do Życia” zapraszają w piątek, 28 lutego br. na Plac Mickiewicza w Andrychowie na publiczny Różaniec jako zadośćuczynienie za grzech aborcji. Początek o godz. 16.00.

 

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury gazety parafialnej. Piszemy w niej szczegółowo Wielkim Poście w naszej parafii a także o Mszy