2020-03-08 II Niedziela Wielkiego Postu

Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.
W II Niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Eucharystia i Misje”, które wzbudza powołania misyjne, a nas pobudza do zaangażowania się na rzecz misji poprzez modlitwę i ofiary.

 

 

 

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiejsze nabożeństwa:
Niedzielne nabożeństwa wielkopostne: Godzinki do Męki Pana Jezusa – godz. 6:00.
Droga Krzyżowa prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym – godz. 13:20.
Nabożeństwo Gorzkich Żali – godz. 15:00.

Sprawy Duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się skrzynki, gdzie można wrzucać ofiary na cele misyjne.
2. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy celowo organizowane w tym czasie imprezy rozrywkowe, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zwracamy się do rodziców i wychowawców, aby z większą troską spojrzeli w tym czasie na swoje dzieci i podopiecznych. Wszystkich bez wyjątku zachęcamy do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Piątkowe Drogi Krzyżowe: dla dzieci – o godz. 16.15, dla dorosłych – o godz. 17.00, dla młodzieży – po Mszy św. o godz. 18.00.
3. W kiosku „Emaus” trwają zapisy na diecezjalną pieszą pielgrzymkę do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach organizowaną na przełomie kwietnia i maja.
4. W czwartek, 12 marca na godz. 18.30 zapraszamy do naszej parafii na medytację Słowa Bożego.
5. W piątek, 13 marca przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
6. Kolejna Msza św. dla mężczyzn sprawowana będzie w kryptach pod plebanią naszej parafii w sobotę, 14 marca o godz. 19.00 przez ks. profesora Tadeusza Dzidka. Zapraszamy wszystkich panów!
7. Kościół Młodych zaprasza w dniach 20 – 21 marca na „Rekolekcje o miłości”. Szczegóły w gazecie parafialnej.
8. Przy drzwiach wyjściowych z kościoła znajdują się puszki, do których można składać ofiary na kwiaty do dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
9. W piątek, 3 kwietnia z naszej parafii wyruszy kolejna Ekstremalna Droga Krzyżowa. Organizatorzy przygotowali kilkanaście tras. Serdecznie polecamy! Więcej o EDK w dzisiejszym „Źródle…” oraz na stronie internetowej parafii.
10. Co roku w Wielkim Poście przychodzimy z pomocą Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie. Pamiętajmy, że wspierając najbardziej potrzebujących, mamy okazję do kształtowania w sobie wyobraźni miłosierdzia. W nadchodzącą niedzielę, 15 marca Siostry Albertynki będą kwestować przy naszym kościele. Okażmy im dobroć naszych serc.
11. Już dziś informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół średnich odbędą się w dniach 23 – 25 marca. Wszystkich parafian na rekolekcje zapraszamy od soboty, 28 marca do środy, 1 kwietnia. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii odbędzie się 2 kwietnia. Nauki dla dzieci ze szkół podstawowych będą w dniach 29 marca – 1 kwietnia.
12. W dzisiejszym „Źródle spod Pańskiej Góry” obok informacji z życia parafii, zamieszczamy pierwsze kazanie pasyjne ks. Tomasza Bieńka.
13. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 w Andrychowie im. Polskich Noblistów przypomina o trwających do 13 marca zapisach do klas: 1, 4 i 7. Więcej informacji w szkole, ul. Daszyńskiego 14 oraz na stronie internetowej placówki.
14. Wszystkim Paniom z okazji dzisiejszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia: mnóstwa radości, miłości i opieki najwspanialszej z Kobiet – Najświętszej Maryi Panny.
15. W sobotę 14 marzec kolejna msza dla mężczyzn. Krypty godz 19:00