2020-03-22 IV Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości.
Dzisiejszej niedzieli Chrystus objawia się nam jako światło, które „oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przypomina, że poprzez sakrament chrztu świętego zostaliśmy wyrwani z ciemności grzechu i mocą Chrystusa staliśmy się dziećmi światłości. W tym szczególnym czasie próby, który przechodzi cały świat, módlmy się żarliwie o dar wiary i nadziei.

 

 

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Sprawy Duszpasterskie

1. Przypominamy, że biskup Roman Pindel udziela czasowej dyspensy wszystkim wiernym na terenie diecezji bielsko-żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Zachęcamy do oglądania transmisji Mszy św. z naszego kościoła za pośrednictwem parafialnej strony internetowej. Są i inne możliwości. Eucharystie będą transmitowane m.in. przez ogólnopolskie media.
2. Serdecznie prosimy także, aby na czas pandemii Komunię św. przyjmować na ręce tak, jak to omówiliśmy według wskazań liturgicznych.
3. Odwołane zostały dyżury w stałym konfesjonale. Nie będzie też jednodniowej spowiedzi wielkopostnej w naszej i innych parafiach. U nas w kościele spowiadamy za to w godz. 6.30 – 8.30 i 17.30 – 19.00. Ze spowiedzi korzystamy w konfesjonałach szafowych pod chórem. W czasie spowiedzi siadamy w rogu konfesjonału przy otwartych drzwiach. Prosimy o niegromadzenie się i zachowywanie środków ostrożności, m.in. koniecznych odstępów między wiernymi.
4. Z naszego parafialnego kościoła o godz. 15:00 w każdą niedzielę Wielkiego Postu będzie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym ks. Tomasze Bieńska. Zachęcamy do wspólnego rozważania. W piątki Wielkiego Postu godz. 17:00 Droga Krzyżowa (on-line przez Internet)
5. Pod chórem na stoliku najduje się księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wszystkich, którzy pragną podjąć tego zadania, prosimy o wpisywanie się do księgi. Nabożeństwo z błogosławieństwem odbędzie się w środę 25 marca, po Mszy  św. o godz. 18:00.
6. Kancelaria parafialna do odwołania nieczynna – w nagłych sprawach (np. wezwanie do chorego, pogrzeb) prosimy dzwonić na numer telefonu księdza dyżurującego: 606-601-115.
7. Przebieg liturgii pogrzebu będziemy omawiać indywidualnie z daną rodziną.
8. Przypominamy o odwołaniu wszystkich nabożeństw: Dróg Krzyżowych i Gorzkich Żali oraz rekolekcji dla dzieci młodzieży i dorosłych. Rekolekcje i nabożeństwa prosimy wysłuchać z mediów, aby nie wychodzić z domu, nie gromadzić się, nie narażać na zarażenie wirusem. Trudy związane z trwającą pandemią przeżywajmy z perspektywy wiary i zaufania do Bożego miłosierdzia.
9. W środę, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.
10. Zapraszamy do lektury Źródła… Tam obok wiadomości z życia parafii, znajdziemy ważne informacje związane z koronawiruem.