2020-05-17 VI Niedziela Wielkanocy

Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

 

 

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Od dziś w liturgiach w naszej świątyni może jednocześnie uczestniczyć do 65 osób. Zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii w kościele, a jeśli to niemożliwe do udziału w modlitwie za pomocą transmisji internetowej z naszej świątyni.
* W naszym kościele nabożeństwa majowe w niedziele, święta i w tygodniu po Mszy św. o godz. 18.00.
* W dzisiejszą niedzielę oraz jutro, 18 maja radujemy się 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy św.

Kalendarz liturgiczny

* W czwartek, 21 maja – św. Jan Sankander, patron naszej diecezji.

Sprawy Duszpasterskie

1. W piątek, 22 maja przypada 25. rocznica pobytu Ojca św. Jana Pawła II w naszej diecezji.
2. W czasie wielkanocnej radości pragniemy przypomnieć wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”
3. Od poniedziałku do środy będziemy modlili się o urodzaje i za kraje głodujące. W Polsce te dni noszą nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ co roku procesyjnie kierowaliśmy się w stronę krzyży przydrożnych. W tym roku w ramach nabożeństw majowych po Mszy św. o godz. 18.00 odbędą się nabożeństwa w kościele o urodzaje.
4. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
5. Zachęcamy do lektury naszej gazetki parafialnej. Obok relacji z parafialnego odpustu piszemy m.in. rodzicach i młodości Jana Pawła II.
6. 23 maj sobota 19:00 Msza Święta dla mężczyzn.