2020-06-21 XII Niedziela Zwykła

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre i bezpieczne przeżycie czasu wakacji. Jednocześnie pamiętajmy o niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha! Nie zapominajmy o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie.

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

* Dzisiaj w parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 9:30 i 11:00

* Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30. W tygodniu po Mszy św. o godz. 18.00.
* Dziś o godz. 19.00 posiedzenie parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Sprawy Duszpasterskie

1.W środę, 24 czerwca przypada uroczystość narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
2.W nadchodzący piątek, 26 czerwca kończy się rok szkolny i katechetyczny. Msza św. dla szkół średnich zostanie odprawiona w dwóch grupach: w czwartek, 25 czerwca o godz. 11.30 i w piątek, 26 czerwca o godz. 8.00. Natomiast Msza św. dla szkół podstawowych będzie sprawowana w czwartek, 25 czerwca o godz. 10.00. Spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w środę od godz. 17.00. Prosimy rodziców o przypomnienie i zachętę do uczestnictwa w liturgii.
3.W najbliższy piątek Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się Jerycho Różańcowe.
4.Dla wielu naszych parafian od nadchodzącego piątku rozpocznie się czas zasłużonego wypoczynku. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać czas wakacji, niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Wszystkim rozpoczynającym wakacje i urlopy życzymy udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń. Prosimy jednocześnie, by pamiętali o bezpieczeństwie swoim i innych i zachowywali ostrożność ze względu na trudny czas pandemii, który wciąż przeżywamy. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystać z sakramentu pokuty. Przypominamy też o stosownym stroju, którego wymaga świątynia i liturgia w niej sprawowana. W ten sposób dajemy świadectwo naszej dojrzałości religijnej. Apelujemy także o to, aby nasze zachowanie w czasie zwiedzania kościołów było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.
5.W czasie wakacji z sakramentu pokuty można skorzystać podczas każdej Mszy św. rano i wieczorem oraz dodatkowo w tygodniu o godz. 7.30 i 17.30.
6.We wtorek, 23 czerwca w Dzień Ojca naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców, prosząc, by z miłością i wiarą wypełniali misję, do której zostali powołani przez Boga.
7. W sobotę 27 czerwca 19:00 – ostatnia przed wakacjami – Msza dla Mężczyzn – w kościele
8. Zachęcamy do lektury naszej gazety parafialnej, w której zamieszczamy m.in. zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała oraz informacje z życia parafii.