2020-07-12 XV Niedziela Zwykła

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

 

Kalendarz Liturgiczny

1. W poniedziałek, 13 lipca – Święci Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.
2. W środę, 15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
3. W czwartek, 16 lipca obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wspominamy też historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku – więcej na ten temat w gazecie parafialnej

Sprawy Duszpasterskie

1. W trzeci piątek miesiąca, 17 lipca oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu.
2. Przypominamy, że w czasie wakacji ciągu tygodnia nie ma Mszy św. o godz. 7.00 rano.
3. Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku.
4. Zachęcamy serdecznie do lektury „Źródła spod Pańskiej Góry”.