2020-07-19 XVI Niedziela Zwykła

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary i nawróceniu. Pamiętajmy też, że wierzyć w Chrystusa to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.         […]