26-07-2020 XVII Niedziela Zwykła

Powoli mija połowa wakacji. Zbliża się sierpień. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie tak religijnej, jak i historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zawsze zdążały na Jasną Górę.
Sierpień to także czas wielkiej modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dzisiaj po Mszach świętych święcimy pojazdy i błogosławimy kierowców okazji dnia św. Krzysztofa.
Dziś na Mszy św. o godz. 9.30 podziękujemy za posługę w naszej parafii ks. Dariuszowi Pawlusowi oraz ks. Krzysztofowi Sordylowi, którzy decyzją ks. biskupa zostali skierowani do pracy w innych wspólnotach w diecezji bielsko-żywieckiej.

Kalendarz Liturgiczny

* W środę, 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii;
* W piątek, 31 lipca – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), wybitny teolog, założyciel zakonu jezuitów;
* W sobotę, 1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

Sprawy Duszpasterskie

1.W sobotę, 1 sierpnia mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.
2.Jest to pierwsza sobota miesiąca – nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 8.00.
3.W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
4.W środę zapraszamy szczególnie na godz.18.00 na Mszę św. i nabożeństwo do Matki Bożej Różańcowej Pani Andrychowskiej.
5. Zachęcamy serdecznie do lektury naszej gazety parafialnej.