2020-08-09 XIX Niedziela Zwykła

Dziś przypada dziewiętnasta niedziela w ciągu roku. Przeżywamy sierpień – miesiąc, w którym myśli Polaków kierują się ku Jasnej Górze, gdzie od wieków z głęboką wiarą zanosimy do Matki Bożej, Królowej Polski nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także […]