2020-08-30 XXII Niedziela zwykła

Dziś – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku. Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna:, „Jeśli Bóg jest na pierwszym […]