2020-08-30 XXII Niedziela zwykła

Dziś – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku. Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna:, „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”
 

 

Aktualne intencje mszalne

Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę

Dziś o godz. 9:30 uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.
Boże, coś Polskę… – w 40. rocznicę Polskiego Sierpnia’80 i powstania NSZZ „Solidarność” – wystawa pod takim tytułem jest prezentowana na placu przy naszym kościele od dzisiaj. Na planszach umieszczone zostały kopie dokumentów sprzed 40 lat i fragmenty wspomnień uczestników oraz świadków tamtych wydarzeń związanych z Ziemią Andrychowską. Są i przywołania z ówczesnej prasy wydawanej poza cenzurą. Wszystko to dopełniają cytaty – ważne słowa Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Wystawa prezentowana będzie do niedzieli, 6 września br. Zachęcamy do jej obejrzenia, do refleksji nad naszą historią i zapoznania się z atmosferą tamtych dni…

Kalendarz Liturgiczny

W czwartek, 3 września w liturgii wspominamy św. Grzegorz Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

Sprawy Duszpasterskie

1. Jutro, 31 sierpnia o godz. 8.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dla młodzieży ze szkół średnich. Natomiast o godz. 9.00 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów szkół podstawowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rodziców prosimy o przypomnienie i także zapraszamy do wspólnej modlitwy. We wtorek, 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pedagogom i dyrekcjom szkół życzymy Bożego błogosławieństwa.
2. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Nasza wspólnota parafialna dla dzieci i młodzieży ma wiele propozycji: liturgiczna służba ołtarza (ministranci i lektorzy) czy schola dziecięca, Oaza Młodzieżowa, które po wakacyjnej przerwie wznowią swoją działalność. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi tych grup.
3. We wtorek, 1 września przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. We czwartek spowiedź od godz. 17.00. Msza św. z nabożeństwem o godz. 18.00. W piątek spowiedź od godz. 16.00. Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. Natomiast o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem pierwszopiątkowym. Zachęcamy młodzież i dzieci do skorzystania z sakramentu pokuty i Komunii św. na rozpoczęcie nowego roku szkolonego.
5. Już dziś informujemy, że Triduum na rozpoczęcie roku duszpasterskiego odbędzie się 17, 18 i 19 września.
6. W pierwszą niedzielę października będziemy przeżywać odpust ku czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Tradycyjnie te uroczystości połączymy z jubileuszami małżeńskimi. Prosimy, aby jubilaci, którzy przeżywają w tym roku 25-lecie i więcej zawarcia związku małżeńskiego zgłaszali swoją obecność na uroczystościach do zakrystii, celem przygotowania pamiątek.
7. Zachęcamy do lektury gazety parafialnej. Zamieszczamy m.in. relację z pożegnania siostry Danuty oraz powitania nowych księży w naszej parafii.