2020-11-18 XXIX Niedziela Zwykła

Światowy Dzień Misyjny

Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Aktualne intencje mszalne

 

DZISIEJSZY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

Msze św. w kościele o godz. 6:30, 9:30, 11:00, 14:00 i 18:00.
Pozostałe intencje niedzielne będą odprawiane przez księży z naszej parafii w ich mieszkaniach.
– Dziś uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9:30.

– Nabożeństwo różańcowe dziś – godz. 17:30 W tygodniu – do środy także o 17:30
– Dzisiaj naszymi ofiarami wspomagamy misje.

Kalendarz Liturgiczny

1.We wtorek, 20 października wspominamy św. Jana Kantego, patrona naszej diecezji i nauczycieli.
2. W czwartek, 22 października wspominamy św. Jana Pawła II.
3. W piątek, 23 października wspomnienie Św. Józefa Bilczewskiego

Sprawy Duszpasterskie

1. U trzech księży z naszej parafii stwierdzono zakażenie koronawirusem z Wuhan. Kapłani ci pozostają w izolacji a pozostali księża naszej parafii objęci są kwarantanną. Realizowane są także wszystkie inne wskazania sanitarne.
2. Cały powiat wadowicki znajduje się obecnie w tzw. strefie czerwonej. Według nowych przepisów, od soboty 17 października w strefie czerwonej liczba wiernych w kościołach została ograniczona do 1 osoby na 7 mkw. W przypadku naszej świątyni oznacza to, że w poszczególnych liturgiach może uczestniczyć do 95 osób, włączając sprawującego liturgię.
3. Do środy, 21 października w tygodniu Msze św. w naszej świątyni będą odprawiane tylko wieczorem o godz. 18:00 przez kapłana z innej parafii. Ranne intencje mszalne będą odprawiane przez księży z naszej wspólnoty w ich mieszkaniach. Różaniec o godz.17.30.
4. W najbliższym czasie nie będzie możliwości spowiedzi w naszym kościele.
5. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z parafią tylko przez telefon dyżurny.
6. Jeśli nastąpiłyby inne zmiany w porządku nabożeństw w naszej świątyni, będziemy o nich informować na bieżąco poprzez ogłoszenia parafialne, parafialną stronę internetową oraz profil parafii na facebook-u.
7. Przypominamy, iż w naszej diecezji obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy św. niedzielnej i świątecznej dla wszystkich wiernych diecezji i przebywających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.
8. W tym tygodniu w naszych modlitwach w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka.
9. Za dwa tygodnie rozpocznie się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. W Źródle znajdziemy specjalne kartki wypominkowe, na których możemy wypisać imiona zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Są trzy rodzaje blankietów: Msze św. gregoriańskie, wypominki roczne lub jednorazowe. Prosimy zaznaczyć godziny. Kartki są także wyłożone przy wyjściu ze świątyni.
10. W sobotę, 24 października zapraszamy do naszego kościoła na godz. 19.00 na Mszę św. dla mężczyzn. Dedykowane panom kazania pozwolą lepiej zrozumieć rolę, jaką pełnią w rodzinie i Kościele.
11. Wzorem ubiegłych lat, nasza młodzież oazowa chce rozprowadzać znicze przy kaplicy na cmentarzu. Znicze będą sprzedawane 30 i 31 października oraz we Wszystkich Świętych, 1 listopada. Dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje dla młodzieży z parafii.

Z serca dziękujemy za wszystkie modlitwy i wyrazy wsparcia, które płyną pod adresem kapłanów „Maciejowej” wspólnoty. W ich imieniu prosimy o objęcie modlitwą wszystkich zakażonych koronawirusem z Wuhan, ich rodziny a także osoby poddane kwarantannie. Prosimy także, aby w swych modlitwach pamiętać o wszystkich, którzy dźwigają krzyż choroby i słabości bez względu na to, jaka to dolegliwość.

Prasa katolicka

Zachęcamy do lektury naszego „Źródełka”, w którym zamieszczamy informacje związane z pandemią, w tym ważne oświadczenie.