2020-11-01 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dziś Kościół wychwala Pana Boga za świętych i błogosławionych. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że można żyć przyzwoicie, że człowiek jest w stanie wybierać i pomnażać dobro. Każdego roku szeregi świętych powiększają się o kolejnych Bożych synów i córki, także spośród nas, Polaków. Radujemy się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w Niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy!

Aktualne intencje mszalne

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

* Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 17.30.
* Dzisiejsze – zaplanowane na godz. 15.00 – spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania zostaje ODWOŁANE.

Sprawy Duszpasterskie

1. W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że
w rodzinach naszej parafii będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca. Ponawiamy zachętę do zakładania nowych róż Żywego Różańca przez dorosłych, młodzież i dzieci.

2. W nadchodzącą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu pragnie oddać cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę do świętości. Uroczystość ta przypomina nam prawdę o Świętych obcowaniu, o tych, którzy nas otaczają opieką.
Msze św. we Wszystkich Świętych tylko w kościele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, dodatkowe – 15.00, 16.00, 17.00 oraz o godz. 18.00 (w nie będzie Mszy św. 19.30).
W poniedziałek, 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Kościół w tym dniu wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawiamy Bogu nasze modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, przede wszystkim Ofiarę Mszy św. Kapłan w tym dniu może odprawić trzy Msze św., jedną w intencji Ojca Świętego, drugą za wszystkich zmarłych i trzecią we własnej intencji.
Porządek nabożeństw w Dzień Zaduszny:
Modlitwy z wypominkami – 6.00. Msze św.: 6.15, 8.00, 10.00, 12.30, 14.30; 16.00; 17.00; 18.00. Przed każdą Mszą św. będą modlitwy z wypominkami. W tym roku nie ma w Dzień Zaduszyny procesji po cmentarzu.

3. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Przez cały listopad o godz.18.00 w naszym kościele będzie odprawiana Msza św. gregoriańska w intencji zmarłych, zgłoszonych w wypominkach. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. W tym roku do końca listopada po spełnieniu zwykłych warunków będzie można zyskać odpust za zmarłych, modląc się w ich intencji, nawiedzając kościół lub cmentarz. Jak czytamy w wydanym w miniony dekrecie Stolicy Apostolskiej, odwiedzenie cmentarza, również duchowo, i modlitwę za zmarłych „można przenieść na inne dni tego samego miesiąca aż do jego końca” – nie ma konieczności odbycia tych praktyk dokładnie w dniach oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych.

4. Wypominki będziemy przyjmować dzisiaj w zakrystii przed każdą Mszą św. i po Mszach św. Natomiast na cmentarzu będzie można złożyć wypominki: w piątek 30 października w godz. od 13.00 do 16.30, sobotę 31 października w godz. od 9.00 do 17.00 oraz w uroczystość Wszystkich Świętych od godz.7.30. do 14.00.

5. Przypominamy apel ks. biskupa Romana Pindla, ordynariusza naszej diecezji, aby:
cmentarze w miarę możliwości nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości Wszystkich Świętych,
zrezygnować z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach, nie organizować przy okazji Wszystkich Świętych spotkań rodzinnych.

6. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. Polecamy w naszych modlitwach ks. biskupa seniora Tadeusza Rakoczego.