2020-12-27 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Dzisiejsza, ostatnia niedziela kończącego się 2020 roku, jest uroczystością Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to bardzo stosowny moment, aby baczniej spojrzeć na nasze rodziny. Wpatrując się w ikonę Świętej Rodziny, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o […]