2021-01-03 II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

W pierwszą niedzielę 2021 roku roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi, aby nas odkupić, nadać sens naszym dniom i ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.
Przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca, na zakończenie każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Aktualne intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

DODATKOWE MSZE ŚW. O GODZ. 15.00, 16.00, 17.00

 

Sprawy Duszpasterskie

1. W środę, 6 stycznia będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypomina nam, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras, języków. Tego dnia w kościele poświęcimy kadzidło i kredę, którą zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr. Zapraszamy w tym dniu do naszej stajenki Betlejemskiej, aby za przykładem Mędrców ze Wschodu oddać pokłon Chrystusowi.
Porządek nabożeństw w Uroczystość Objawienia Pańskiego jak w każdą niedzielę z dodatkowymi Mszami św. o godz.: 15.00-16.00-17.00.
2. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
3. Zapraszamy do lektury gazety parafialnej, w której m.in. parafialna statystyka za 2020 rok.