2021-07-24 III Niedziela w ciągu roku

Dzisiaj trzecia niedziela zwykła. Jako członkowie ludu Bożego gromadzimy się razem, aby słuchać słowa Bożego i posilać się Chlebem życia. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, […]