2021-09-12 XXIV Niedziela Zwykła

Dziś 24. Niedziela zwykła. Pan Bóg daje każdemu z nas w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używali swoich dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć naszym bliźnim. Każda Eucharystia uczy nas postawy służebnej, zmiany tego, co przemijające na to, co wieczne. Uczestnicząc w liturgii eucharystycznej Chrystus daje siłę do kroczenia drogą sprawiedliwości i ewangelicznego […]