Kapłani naszej Parafii

Ks. Dziekan Prałat Stanisław Czernik

Ks. Paweł Nowak

Ks. Krzysztof Sordyl

Ks. Dariusz Pawlus

Ks. Mariusz Jagosz

Ks. Tomasz Bieniek

Ks. rezydent Kazimierz Mynarski

Siostry zakonne

Siostra przełożona Anna Haas

Siostra Krystyna Strąg

Siostra Kazimiera Szumal