Komunia Święta 2020

Ogłoszenia dla rodziców i dzieci

Przymiarka strojów dla dzieci komunijnych odbędzie się w sobotę 29 lutego 2020r. w kryptach pod plebanią (wejście tak jak do kancelarii) w następujących godzinach:

9.00 Kl III A (SP 3)
9.30 Kl III A (SP 2)
10.00 Kl III B (SP2)
10.30 Kl III C (SP2)
11.00 Kl III D (SP2)

Serdecznie Zapraszamy !