Odpusty Parafialne

Ku czci Św. Macieja

Niedziela najbliższa świętu św. Macieja (14 maja) 
- Suma odpustowa 11:00

 

Ku czci NMP Różańcowej

1 niedziela października 
- Suma odpustowa 11:00

 

Na Groniu Jana Pawła II

Niedziela najbliższa świętu Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) 
- Suma odpustowa 12:00