Przyjmowanie Komunii Świętej na ręke

NORMY PRAWNO – LITURGICZNE O PRZYJMOWANIU KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ

Poniżej znajduje się dokument, który opracował ks. Krzysztof Sordyl (kazanie z niedzieli 12.08.2020 w Parafii Św. Macieja Andrychów) w temacie przyjmowania Komunii Świętej na rękę.