Sakramenty

Chrzest Święty

1. Sakramentu Chrztu świętego w Parafii udziela się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 14:00.

– chrztów udzielamy także w drugą i czwartą sobotę miesiąca, po mszy świętej o godzinie 18:00.

2. Przed chrztem należy dokonać zgłoszenia dziecka minimum na tydzień przed uroczystością w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:

* akt urodzenia dziecka z USC,
* informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:
– personalia rodziców, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu kościelnego
– personalia rodziców chrzestnych: rodowe nazwisko matki, miejsce zamieszkania.
*rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE od księdza proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
*zaświadczenia chrzestni przynoszą najpóźniej na pouczenie przedchrzcielne, w przypadku jego braku nie mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

4. Rodzice jak i rodzice chrzestni zobowiązani są do wzięcia udziału w pouczeniu przedchrzcielnym, które ma miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca po mszy św. o 18.00

Komunia Święta

Sakrament Komunii św. udzielany jest w I niedzielę maja.

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom III klasy gimnazjum. Jeśli kandydat został ochrzczony w innej parafii niż ta, w której pragnie przyjąć sakrament bierzmowania musi on przedłożyć stosowne świadectwo chrztu.

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:
1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do niego potrzebne są następujące dokumenty:
* metryka chrztu „świeżej daty” – data ważności – w 6 miesiącach od wystawienia musi zostać zawarty sakrament małżeństwa
* dowody osobiste
* świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
* zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych trzech spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej
* zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych – dokumenty ważne 3 m-ce.
* dane świadków – imię nazwisko, adres

2. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu.

Nasza Parafia prowadzi kursy przedmałżeńskie, link do strony z terminami ….

UWAGI:

W naszej parafii za dekorację kościoła na uroczystości ślubne odpowiada Siostra zakrystianka. Narzeczeni zgłaszają się do niej w celu ustalenia dekoracji na MINIMUM dwa tygodnie przed ceremonia ślubną.

Namaszczenie chorych

Każdy chory powinien go przyjąć z wiarą i pokorą. Może to uczynić w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci.
* Odwiedziny chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8:30. Należy wcześniej zgłosić chętnych w zakrystii.
* Sakrament udzielany jest w każdym szpitalu, lub w niebezpieczeństwie śmierci.
* Prosimy o zaznaczenie w trakcie zapisu chorego, że pragnie on przyjąć także Sakrament Namaszczenia Chorych.

Spowiedź Święta

W niedzielę i dni powszednie w trakcie każdej mszy świętej.

Dodatkowo w:
* I czwartek miesiąca od godz. 17.00
* I piątek miesiąca spowiedź dla dzieci od 16.00, dla dorosłych od 17.00

STAŁY KONFESJONAŁ

UWAGA ! Do odwołania (pandemia) Stały Konfesjonał nie będzie czynny.

W naszej Parafii działa Stały Konfesjonał

wtorki, czwartki, soboty godz. 8:30 – 10:00

poniedziałki, środy, piątki godz. 15:00 – 16:30