Stały Konfesjonał

Stały Konfesjonał

Wtorek, Czwartek, Sobota :     8:30 – 10:00

Poniedziałek, Środa, Piątek : 15:00 – 16:30

Nie ma dyżuru w pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz w święta i uroczystości przypadające w tygodniu.