Poradnie wspólnoty parafialne

W budynku plebani

Wspólnoty Różańcowe

W I środy miesiąca godz. 16:00

Akcja Katolicka

W III środy miesiąca godz. 16:00

Honorowa Straż N.S.P. Jezusa

W I wtorki miesiąca godz. 16:30

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

W czwartki godz. 19:00

Chór Parafialny

W środy godz. 19:00

Oaza Rodzin

Domowy Kościół – spotkania w rodzinach

Służba liturgiczna

Ministranci – sobota godz. 8:30
Kandydacie – sobota godz. 9:15
Lektorzy – sobota godz. 10:00

Schola dziecięca

W piątki godz. 18:00

Krąg biblijny

Dwa razy w miesiącu

Wieczernik, wspólnota Św. Anny

W III czwartek miesiąca godz. 16:30

W budynku sióstr ul. Pachla

Wspólnota Neaokatechumenatu

W soboty godz. 19:00

Wspólnota Światło i Nadzieja

W piątki godz. 17:30

W auli domu kataechetycznego

Oaza Młodzieży

W piątki godz. 18:00

Oaza Dzieci Bożych

W soboty godz. 10:00

Poradnie

Poradnia dla Narzeczonych i Mediacje Rodzin w kryzysie

Godziny poradni ustalane są telefonicznie
Instruktor – Barbara Jastrzębska
Tel: 532-590-421

Konsultacje psychologiczne

Czynna w środy w godz. 17:15 – 19:15
Psycholog – Barbara Surzyn
Rejestracja w poniedziałki godz. 17:00 – 19:00
tel. 507-674-780