Wieczór Uwielbienia

Zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia w Parafii Św. Macieja w Andrychowie 16 III 2023

wu