rekolekcje_oddanie33-1

Zapraszamy na medytację. Wideo możesz odtworzyć w dowolnym momencie dnia. Każdy materiał ma około 16 minut i składa się z następujących elementów: Modlitwa do Ducha Świętego Rozważanie dnia - krótkie wprowadzenie w temat dnia. Lektura duchowa - nauczanie św. Ludwika, bł. ojca Chaminade, dokumenty Kościoła oraz zapiski z dzienników Alicji Lenczewskiej. Światło Matki Bożej - przesłanie z Fatimy, z innych objawień Matki Bożej lub doświadczenie maryjnych świętych i mistyków. Światło Słowa - krótki fragment Słowa Bożego. Wezwanie dnia - zaproszenie do krótkiego ćwiczenia duchowego związanego z tematem dnia. Mały wieczernik modlitwy - zaproszenie do krótkiej osobistej modlitwy. Zabierz Słowo - zaproszenie do nieustannego rozważania w sercu wybranego fragmentu z danego dnia. Coś na potem - niektóre dni zawierają wskazówki praktyczne dotyczące tego, jak żyć na co dzień treścią rozważań danego dnia.