chrzest

Chrzest Święty

1. Wszystkie sprawy związane z Chrztem świętym załatwiają w kancelarii parafialnej RODZICE dziecka!

2. Sakrament Chrztu świętego udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14:00, a także w drugą i czwartą sobotę miesiąca, po Mszy świętej o godzinie 18:00.

3. Przed chrztem należy dokonać zgłoszenia dziecka na tyle wcześniej, aby móc uczestniczyć w przygotowaniu do Chrztu św., które odbywa się w sobotę przed I niedzielą miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

4. Do zgłoszenia należy przynieść wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO CHRZTU ŚWIĘTEGO

5. Rodzicem chrzestnym może być ktoś kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu oraz posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania);
 • ukończył 16 lat (chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku);
 • jest katolikiem;
 • przyjął sakrament bierzmowania i przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej;
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

RODZICEM CHRZESTNYM NIE MOŻE BYĆ OSOBA ŻYJĄCA W ZWIĄZKU NIESAKRAMENTALNYM CZY NIEFORMALNYM!

Rodzice chrzestni spoza naszej Parafii muszą dostarczyć z własnej parafii zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi, najpóźniej na katechezę przedchrzcielną.

OSOBY NALEŻĄCE DO NASZEJ PARAFII, KTÓRE MAJĄ PEŁNIĆ FUNKCJĘ RODZICA CHRZESTNEGO I POTRZEBUJĄ ZAŚWIADCZENIE, MUSZĄ OSOBIŚCIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO KANCELARII PARAFIALNEJ.

komunia

Komunia Święta

Sakrament Komunii św. udzielany jest w I niedzielę maja.

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz I liceum. Jeśli kandydat został ochrzczony w innej parafii niż ta, w której pragnie przyjąć sakrament bierzmowania musi on przedłożyć stosowne świadectwo chrztu.

 

obraczki

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Przygotowanie formalności składa się z dwóch spotkań:

1. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do niego potrzebne są następujące dokumenty:

 • metryka chrztu „świeżej daty” – data ważności – w 6 miesiącach od wystawienia musi zostać zawarty sakrament małżeństwa
 • dowody osobiste
 • świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych i odbyciu wymaganych trzech spotkań w katolickiej poradni małżeńskiej
 • zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych – dokumenty ważne 3 m-ce.

 • dane świadków – imię nazwisko, adres

2. Rozmowa duszpasterska po spisaniu protokołu.


Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Drodzy Narzeczeni:

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa od miesiąca lipca 2020 odbywa się w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce wytycznymi z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w formie online w uzasadnionych przypadkach.

Obejmuje ono nauki przedślubne oraz trzy rozmowy w katolickiej poradni rodzinnej. Zapisy i dalsze informacje na stronie: https://nauki.rodzina.bielsko.pl

Parafialny numer telefonu do kontaktu: 532 590 421


UWAGI:

W naszej parafii za dekorację kościoła na uroczystości ślubne odpowiada Siostra zakrystianka. Narzeczeni zgłaszają się do niej w celu ustalenia dekoracji na MINIMUM dwa tygodnie przed ceremonia ślubną.

Namaszczenie

Namaszczenie chorych

Każdy chory powinien go przyjąć z wiarą i pokorą. Może to uczynić w czasie odwiedzin chorych lub w niebezpieczeństwie śmierci.

 • Odwiedziny chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 8:30. Należy wcześniej zgłosić chętnych w zakrystii.
 • Sakrament udzielany jest w każdym szpitalu, lub w niebezpieczeństwie śmierci.
 • Prosimy o zaznaczenie w trakcie zapisu chorego, że pragnie on przyjąć także Sakrament Namaszczenia Chorych.
spowiedz

Spowiedź Święta

W niedzielę i dni powszednie w trakcie każdej mszy świętej.

 

DYŻURY W STAŁYM KONFESJONALE

W PARAFII ŚW. MACIEJA W ANDRYCHOWIE

Najbliższy harmonogram:

Od 2 Kwietnia do 21 Czerwca 2024 roku.