Neokatechumenat

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa – daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania.

Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest Święta Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając „w mądrości, w latach i w łasce”. Ważnym owocem wspólnot neokatechumenalnych jest odnowienie życia chrześcijańskiej rodziny. Wiele z rodzin, które weszły na Drogę zostało uratowanych przed rozpadem. Rodziny otwierają się na życie, zgodnie z nauczaniem Kościoła, wyrażonym w encyklice papieża Pawła VI Humanae vitae.

Prezbiterem, posługującym wspólnotom neokatechumenalnym w naszej parafii jest ks. Wojciech Oleśiński.